هفتمین کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه اقتصاد شهری، آبان ماه ۱۳۹۷

هفتمین کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه اقتصاد شهری

7th International Conference on Civil Engineering, Architecture and Urban Economics Development

پوستر هفتمین کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه اقتصاد شهری

هفتمین کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه اقتصاد شهری در تاریخ ۳۰ آبان ۱۳۹۷ توسط ،موسسه آموزشي مديران خبره نارون در شهر شیراز برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات هفتمین کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه اقتصاد شهری مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در هفتمین کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه اقتصاد شهری