چهارمین کنفرانس بین المللی عمران،معماری و توسعه اقتصاد شهری، اردیبهشت ماه ۱۳۹۶

چهارمین کنفرانس بین المللی عمران،معماری و توسعه اقتصاد شهری

The Fourth International Conference on Civil Engineering,Architecture and Urban Economy Development

پوستر چهارمین کنفرانس بین المللی عمران،معماری و توسعه اقتصاد شهری

چهارمین کنفرانس بین المللی عمران،معماری و توسعه اقتصاد شهری در تاریخ ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۶ توسط ،موسسه آموزشي مديران خبره نارون در شهر شیراز برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات چهارمین کنفرانس بین المللی عمران،معماری و توسعه اقتصاد شهری مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در چهارمین کنفرانس بین المللی عمران،معماری و توسعه اقتصاد شهری