دهمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران، شهریور ماه 97

دهمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران

The 10th Conference of the Iranian Economic Geological Society

پوستر دهمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران

دهمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران در تاریخ ۱۴ شهریور ۱۳۹۷ توسط دانشگاه اصفهان و تحت حمایت سیویلیکا در شهر اصفهان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دهمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران مراجعه فرمایید.


انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران در راستای توسعه و تبادل نظر علمی و ارائه آخرین یافـته‌های علمی و پژوهشی، در نـظر دارد تا با استـعانت از خـداوند مـتعال، دهمین همایش را در تاریخ 14 و 15 شهریور ماه 1397 در محل دانشگاه اصفهان برگـزار نماید.

 

محورهای همایش:

زمین شناسی اقتصادی
پترولوژی "مرتبط با زمین‌شناسی اقتصادی"
اکتشافات ژئوشیمیایی
اکتشافات ژئوفیزیکی و ذخایر معدنی
سنجش از دور، سیستم اطلاعات جغرافیایی و اکتشافات مواد معدنی
اقتصاد معدنی و خشکسالی
زمین شناسی زیست محیطی 
کانه آرایی با تاکید بر فرآیند مطالعات کانی شناختی و بافتمقالات پذیرش شده در دهمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران