دهمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران، شهریور ماه ۱۳۹۷

دهمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران

The 10th Conference of the Iranian Economic Geological Society

پوستر دهمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران

دهمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران در تاریخ ۱۴ شهریور ۱۳۹۷ توسط دانشگاه اصفهان،انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران در شهر اصفهان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دهمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دهمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران