چهارمین همایش انجمن زمین‌شناسی اقتصادی ایران، شهریور ماه ۱۳۹۱

چهارمین همایش انجمن زمین‌شناسی اقتصادی ایران

4th Conference of Iranian Society of Economic Geology

چهارمین همایش انجمن زمین‌شناسی اقتصادی ایران در تاریخ ۸ شهریور ۱۳۹۱ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد بیرجند،انجمن زمین شناسی ایراندانشگاه بيرجند در شهر بیرجند برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات چهارمین همایش انجمن زمین‌شناسی اقتصادی ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در چهارمین همایش انجمن زمین‌شناسی اقتصادی ایران