نهمین کنگره انجمن روان شناسی ایران؛ با تاکید بر "روان شناسی و مسائل اجتماعی"، آبان ماه ۱۴۰۲

نهمین کنگره انجمن روان شناسی ایران؛ با تاکید بر "روان شناسی و مسائل اجتماعی"

9th Congress of the IRANIAN PSYCHOLOGICAL ASSOCIATION "Psychology and Social Issues"

پوستر نهمین کنگره انجمن روان شناسی ایران؛ با تاکید بر "روان شناسی و مسائل اجتماعی"

نهمین کنگره انجمن روان شناسی ایران؛ با تاکید بر "روان شناسی و مسائل اجتماعی" در تاریخ ۲۴ آبان ۱۴۰۲ توسط ،انجمن روان شناسی ایران در شهر تهران برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.