هفتمین کنگره انجمن روانشناسی ایران، آبان ماه ۱۳۹۸

هفتمین کنگره انجمن روانشناسی ایران

7th congress of the iranian psychologcal association " cognition and technology "

پوستر هفتمین کنگره انجمن روانشناسی ایران

هفتمین کنگره انجمن روانشناسی ایران در تاریخ ۲۲ آبان ۱۳۹۸ توسط ،انجمن روان شناسی ایران در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات هفتمین کنگره انجمن روانشناسی ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در هفتمین کنگره انجمن روانشناسی ایران