هفتمین کنگره انجمن روانشناسی ایران، آبان ماه 98

هفتمین کنگره انجمن روانشناسی ایران

7th congress of the iranian psychologcal association " cognition and technology "

پوستر هفتمین کنگره انجمن روانشناسی ایران

هفتمین کنگره انجمن روانشناسی ایران در تاریخ ۲۲ آبان ۱۳۹۸ توسط انجمن روانشناسی ایران در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات هفتمین کنگره انجمن روانشناسی ایران مراجعه فرمایید.


محور های کنگره 

روانشناسی و فرهنگ
روانشناسی شناختی تربیتی
روانشناسی قانونی و جنایی
روانشناسی عملکرد و ورزش
روانشناسی و فضای مجازی
شناخت، هیجان و تکنولوژی
روانشناسی خانواده و ازدواج
روانشناسی کودک و نوجوان
روانشناسی و شناخت اجتماعی
روانشناشی رفتارهای اعتیادی و عادتی
روانشناسی شهری و رفتار شهروندی
روانشناسی صنعتی و رفتار سازمانی
فرآیندهای شناختی و روانشناسی
کاربرد تکنولوژی و تشخیص روانشناختی
مداخلات روانشناختی مبتنی بر تکنولوژی
روانشناسی، علوم کامپیوتر و هوش مصنوعی
اخلاق حرفه‌ای در روانشناسیمقالات پذیرش شده در هفتمین کنگره انجمن روانشناسی ایران