هشتمین کنگره انجمن روانشناسی ایران، آبان ماه ۱۴۰۰

هشتمین کنگره انجمن روانشناسی ایران

8th Congress of the Iranian Psychological Association

پوستر هشتمین کنگره انجمن روانشناسی ایران

هشتمین کنگره انجمن روانشناسی ایران در تاریخ ۲۶ آبان ۱۴۰۰ توسط ،انجمن روان شناسی ایران در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات هشتمین کنگره انجمن روانشناسی ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در هشتمین کنگره انجمن روانشناسی ایران