ششمین کنگره انجمن روانشناسی ایران

ششمین کنگره انجمن روانشناسی ایران

The 6th Congress of the Iranian Psychological Association

پوستر ششمین کنگره انجمن روانشناسی ایران

ششمین کنگره انجمن روانشناسی ایران در تاریخ ۲۳ آبان ۱۳۹۶ تا ۲۵ آبان ۱۳۹۶ توسط انجمن روانشناسی ایران و تحت حمایت سیویلیکا در شهر تهران برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


محورهای تخصصی کنگره:
روانشناسی و سیر تحولّی انسان: کودکی تا کهولت
روانشناسی و مسائل خانواده و ازدواج
روانشناسی و معنویت
روانشناسی و فرهنگ
روانشناسی و محیط زیست
روانشناسی و مسائل مربوط به شهروندی و کلان شهرها
روانشناسی و ورزش
روانشناسی و فضای مجازی
روانشناسی و آسیب‌های اجتماعی
روانشناسی، سلامت و بیماری‌های خاص
روانشناسی و فرآیندهای شناختی: ادراک، حافظه، تفکر
روانشناسی و رفتار صنعتی-سازمانی
روانشناسی و مسائل تربیتی-آموزشی
روانشناسی و سنجش و اندازه گیری
روان‌درمانی و مداخله‌های روان‌شناختی
روانشناسی تجربی و آزمایشگاهی
روانشناسی مثبت نگر و ارتقاء بهداشت روانی
روانشناسی و مسائل حرفه‌ای آنمقالات پذیرش شده در ششمین کنگره انجمن روانشناسی ایران