پنجمین کنفرانس بین المللی شیمی و مهندسی شیمی، شهریور ماه ۱۴۰۲

پنجمین کنفرانس بین المللی شیمی و مهندسی شیمی

5th International Conference on Chemistry and Chemical Engineering

پوستر پنجمین کنفرانس بین المللی شیمی و مهندسی شیمی

پنجمین کنفرانس بین المللی شیمی و مهندسی شیمی در تاریخ ۲۴ شهریور ۱۴۰۲ توسط ،دبیرخانه دائمی کنفرانس در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات پنجمین کنفرانس بین المللی شیمی و مهندسی شیمی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در پنجمین کنفرانس بین المللی شیمی و مهندسی شیمی