سومین کنفرانس بین المللی شیمی و مهندسی شیمی، بهمن ماه ۱۴۰۰

سومین کنفرانس بین المللی شیمی و مهندسی شیمی

Third International Conference on Chemistry and Chemical Engineering

پوستر سومین کنفرانس بین المللی شیمی و مهندسی شیمی

سومین کنفرانس بین المللی شیمی و مهندسی شیمی در تاریخ ۲۹ بهمن ۱۴۰۰ توسط ،دبیرخانه دائمی کنفرانس در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات سومین کنفرانس بین المللی شیمی و مهندسی شیمی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در سومین کنفرانس بین المللی شیمی و مهندسی شیمی