چهارمین کنفرانس بین المللی شیمی و مهندسی شیمی، آذر ماه ۱۴۰۱

چهارمین کنفرانس بین المللی شیمی و مهندسی شیمی

The 4th International Conference on Chemistry and Chemical Engineering

پوستر چهارمین کنفرانس بین المللی شیمی و مهندسی شیمی

چهارمین کنفرانس بین المللی شیمی و مهندسی شیمی در تاریخ ۲۵ آذر ۱۴۰۱ توسط ،دبیرخانه دائمی کنفرانس در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات چهارمین کنفرانس بین المللی شیمی و مهندسی شیمی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در چهارمین کنفرانس بین المللی شیمی و مهندسی شیمی