دومین کنفرانس بین المللی در شیمی و مهندسی شیمی، تیر ماه ۱۴۰۰

دومین کنفرانس بین المللی در شیمی و مهندسی شیمی

The Second International Conference on Chemistry and Chemical Engineering

پوستر دومین کنفرانس بین المللی در شیمی و مهندسی شیمی

دومین کنفرانس بین المللی در شیمی و مهندسی شیمی در تاریخ ۱۷ تیر ۱۴۰۰ توسط ،دبیرخانه دائمی کنفرانس در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین کنفرانس بین المللی در شیمی و مهندسی شیمی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین کنفرانس بین المللی در شیمی و مهندسی شیمی