پنجمین کنفرانس بین المللی نوآوری های اخیر در شیمی و مهندسی شیمی، بهمن ماه ۱۳۹۶

پنجمین کنفرانس بین المللی نوآوری های اخیر در شیمی و مهندسی شیمی

پوستر پنجمین کنفرانس بین المللی نوآوری های اخیر در شیمی و مهندسی شیمی

پنجمین کنفرانس بین المللی نوآوری های اخیر در شیمی و مهندسی شیمی در تاریخ ۱۳ بهمن ۱۳۹۶ توسط دانشگاه علامه طباطبائی،دانشگاه علامه طباطبائي در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات پنجمین کنفرانس بین المللی نوآوری های اخیر در شیمی و مهندسی شیمی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در پنجمین کنفرانس بین المللی نوآوری های اخیر در شیمی و مهندسی شیمی