چهارمین کنفرانس بین المللی نوآوری های اخیر در شیمی و مهندسی شیمی، تیر ماه ۱۳۹۶

چهارمین کنفرانس بین المللی نوآوری های اخیر در شیمی و مهندسی شیمی

4th International Conference on Recent innovations in chemistry and chemical engineering

پوستر چهارمین کنفرانس بین المللی نوآوری های اخیر در شیمی و مهندسی شیمی

چهارمین کنفرانس بین المللی نوآوری های اخیر در شیمی و مهندسی شیمی در تاریخ ۲۳ تیر ۱۳۹۶ توسط ،انجمن مهندسی گاز ایرانانجمن مهندسي گاز ايران - موسسه اموزش عالي نيكان در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات چهارمین کنفرانس بین المللی نوآوری های اخیر در شیمی و مهندسی شیمی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در چهارمین کنفرانس بین المللی نوآوری های اخیر در شیمی و مهندسی شیمی