دومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در شیمی و مهندسی شیمی، اردیبهشت ماه ۱۳۹۵

دومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در شیمی و مهندسی شیمی

پوستر دومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در شیمی و مهندسی شیمی

دومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در شیمی و مهندسی شیمی در تاریخ ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۵ توسط ،كنفدراسيون بين المللي مخترعان جهان (IFIA) - دانشگاه جامع علمي كاربردي در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در شیمی و مهندسی شیمی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در شیمی و مهندسی شیمی