دومین همایش ملی مکانیک محاسباتی و تجربی، اسفند ماه 98

دومین همایش ملی مکانیک محاسباتی و تجربی

Second National Conference on Computational and Experimental Mechanics

پوستر دومین همایش ملی مکانیک محاسباتی و تجربی

دومین همایش ملی مکانیک محاسباتی و تجربی در تاریخ ۸ اسفند ۱۳۹۸ توسط دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی و تحت حمایت سیویلیکا در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین همایش ملی مکانیک محاسباتی و تجربی مراجعه فرمایید.


محورهای همایش:

مکانیک سیالات
مکانیک جامدات
مکانیک خودرو
تاسیسات
هوافضامقالات پذیرش شده در دومین همایش ملی مکانیک محاسباتی و تجربی