دومین همایش ملی مکانیک محاسباتی و تجربی، اسفند ماه ۱۳۹۸

دومین همایش ملی مکانیک محاسباتی و تجربی

Second National Conference on Computational and Experimental Mechanics

پوستر دومین همایش ملی مکانیک محاسباتی و تجربی

دومین همایش ملی مکانیک محاسباتی و تجربی در تاریخ ۸ اسفند ۱۳۹۸ توسط دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی،دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین همایش ملی مکانیک محاسباتی و تجربی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین همایش ملی مکانیک محاسباتی و تجربی