هفتمین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم و مهندسی، خرداد ماه ۱۴۰۲

هفتمین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم و مهندسی

The 7th International Conference on Applied Research in Science and Engineeringg

پوستر هفتمین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم و مهندسی

هفتمین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم و مهندسی در تاریخ ۱۰ خرداد ۱۴۰۲ توسط ،دبیرخانه دائمی کنفرانس برگزار خواهد شد.با توجه به اینکه این همایش به صورت رسمی برگزار می گردد، کلیه مقالات این کنفرانس در پایگاه سیویلیکا و نیز کنسرسیوم محتوای ملی نمایه خواهد شد و شما می توانید با اطمینان کامل، مقالات خود را در این همایش ارائه نموده و از امتیازات علمی ارائه مقاله کنفرانس با دریافت گواهی کنفرانس استفاده نمایید.