ششمین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم و مهندسی، فروردین ماه ۱۴۰۱

ششمین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم و مهندسی

Sixth International Conference on Applied Research in Science and Engineering

پوستر ششمین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم و مهندسی

ششمین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم و مهندسی در تاریخ ۱۰ فروردین ۱۴۰۱ توسط ،دبیرخانه دائمی همایش برگزار خواهد شد.با توجه به اینکه این همایش به صورت رسمی برگزار می گردد، کلیه مقالات این کنفرانس در پایگاه سیویلیکا و نیز کنسرسیوم محتوای ملی نمایه خواهد شد و شما می توانید با اطمینان کامل، مقالات خود را در این همایش ارائه نموده و از امتیازات علمی ارائه مقاله کنفرانس با دریافت گواهی کنفرانس استفاده نمایید.