سومین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم و مهندسی، دی ماه ۱۳۹۷

سومین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم و مهندسی

3rd international conference on applied research in science and engineering

پوستر سومین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم و مهندسی

سومین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم و مهندسی در تاریخ ۱۵ دی ۱۳۹۷ توسط ، برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات سومین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم و مهندسی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در سومین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم و مهندسی