پنجمین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم و مهندسی، آبان ماه ۱۳۹۹

پنجمین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم و مهندسی

5rd international conference on applied research in science and engineering

پوستر پنجمین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم و مهندسی

پنجمین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم و مهندسی در تاریخ ۱۲ آبان ۱۳۹۹ توسط ،انجمن مهندسي و تكنولوژي لندن برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات پنجمین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم و مهندسی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در پنجمین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم و مهندسی