پنجمین کنفرانس بین المللی مدلسازی اطلاعات ساخت (BIM)، خرداد ماه ۱۴۰۲

پنجمین کنفرانس بین المللی مدلسازی اطلاعات ساخت (BIM)

The 5th International Conference on Building Information Modeling (BIM)

پوستر پنجمین کنفرانس بین المللی مدلسازی اطلاعات ساخت (BIM)

پنجمین کنفرانس بین المللی مدلسازی اطلاعات ساخت (BIM) در تاریخ ۲۵ خرداد ۱۴۰۲ توسط ،گروه طرح و ساخت مهرگان رايزن در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات پنجمین کنفرانس بین المللی مدلسازی اطلاعات ساخت (BIM) مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در پنجمین کنفرانس بین المللی مدلسازی اطلاعات ساخت (BIM)