سومین کنفرانس بین المللی مدلسازی اطلاعات ساختمان (BIM)، مهر ماه ۱۳۹۹

سومین کنفرانس بین المللی مدلسازی اطلاعات ساختمان (BIM)

3rd International Conference on Building Information Modeling (BIM)

پوستر سومین کنفرانس بین المللی مدلسازی اطلاعات ساختمان (BIM)

سومین کنفرانس بین المللی مدلسازی اطلاعات ساختمان (BIM) در تاریخ ۲۷ مهر ۱۳۹۹ توسط ،گروه طرح و ساخت مهرگان رايزن در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات سومین کنفرانس بین المللی مدلسازی اطلاعات ساختمان (BIM) مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در سومین کنفرانس بین المللی مدلسازی اطلاعات ساختمان (BIM)