اولین کنفرانس بین المللی مدل سازی اطلاعات ساختمان، اسفند ماه ۱۳۹۶

اولین کنفرانس بین المللی مدل سازی اطلاعات ساختمان

First International Conference on Building Information Modeling

پوستر اولین کنفرانس بین المللی مدل سازی اطلاعات ساختمان

اولین کنفرانس بین المللی مدل سازی اطلاعات ساختمان در تاریخ ۷ اسفند ۱۳۹۶ توسط ،گروه طرح و ساخت مهرگان رايزن در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین کنفرانس بین المللی مدل سازی اطلاعات ساختمان مراجعه فرمایید.