دومین کنفرانس بین المللی مدل سازی اطلاعات ساختمان، اردیبهشت ماه ۱۳۹۸

دومین کنفرانس بین المللی مدل سازی اطلاعات ساختمان

Second International Conference on Building Information Modeling

پوستر دومین کنفرانس بین المللی مدل سازی اطلاعات ساختمان

دومین کنفرانس بین المللی مدل سازی اطلاعات ساختمان در تاریخ ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۸ توسط ،گروه طرح و ساخت مهرگان رايزن در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین کنفرانس بین المللی مدل سازی اطلاعات ساختمان مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین کنفرانس بین المللی مدل سازی اطلاعات ساختمان