چهارمین کنفرانس بین المللی مدلسازی اطلاعات ساخت (BIM)، مهر ماه ۱۴۰۰

چهارمین کنفرانس بین المللی مدلسازی اطلاعات ساخت (BIM)

Fourth International Conference on Manufacturing Information Modeling (BIM)

پوستر چهارمین کنفرانس بین المللی مدلسازی اطلاعات ساخت (BIM)

چهارمین کنفرانس بین المللی مدلسازی اطلاعات ساخت (BIM) در تاریخ ۲۶ مهر ۱۴۰۰ توسط ،گروه طرح و ساخت مهرگان رايزن برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات چهارمین کنفرانس بین المللی مدلسازی اطلاعات ساخت (BIM) مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در چهارمین کنفرانس بین المللی مدلسازی اطلاعات ساخت (BIM)