هفتمین همایش بین المللی معماری، مرمت شهرسازی و محیط زیست پایدار، شهریور ماه ۱۴۰۲

هفتمین همایش بین المللی معماری، مرمت شهرسازی و محیط زیست پایدار

The 7th international conference on architecture, urban restoration and sustainable environment

پوستر هفتمین همایش بین المللی معماری، مرمت شهرسازی و محیط زیست پایدار

هفتمین همایش بین المللی معماری، مرمت شهرسازی و محیط زیست پایدار در تاریخ ۵ شهریور ۱۴۰۲ توسط ،انجمن علمی و پژوهشی دانش پژوهان بوعلی سینا در شهر همدان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات هفتمین همایش بین المللی معماری، مرمت شهرسازی و محیط زیست پایدار مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در هفتمین همایش بین المللی معماری، مرمت شهرسازی و محیط زیست پایدار