سومین همایش ملی معماری ،مرمت، شهرسازی و محیط زیست پایدار، آبان ماه ۱۳۹۴

سومین همایش ملی معماری ،مرمت، شهرسازی و محیط زیست پایدار

Third National Conference on Architecture, Restoration, Urban Planning and Sustainable Environment

پوستر سومین همایش ملی معماری ،مرمت، شهرسازی و محیط زیست پایدار

سومین همایش ملی معماری ،مرمت، شهرسازی و محیط زیست پایدار در تاریخ ۲۸ آبان ۱۳۹۴ توسط ،دبيرخانه دائمي همايش در شهر همدان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات سومین همایش ملی معماری ،مرمت، شهرسازی و محیط زیست پایدار مراجعه فرمایید.




مقالات پذیرش شده در سومین همایش ملی معماری ،مرمت، شهرسازی و محیط زیست پایدار