اولین همایش ملی معماری، مرمت، شهرسازی و محیط زیست پایدار، شهریور ماه ۱۳۹۲

اولین همایش ملی معماری، مرمت، شهرسازی و محیط زیست پایدار

First National Conference on Architecture, Restoration, Urban Environment and Sustainable

پوستر اولین همایش ملی معماری، مرمت، شهرسازی و محیط زیست پایدار

اولین همایش ملی معماری، مرمت، شهرسازی و محیط زیست پایدار در تاریخ ۲۸ شهریور ۱۳۹۲ توسط ،دبيرخانه دائمي همايش در شهر همدان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین همایش ملی معماری، مرمت، شهرسازی و محیط زیست پایدار مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین همایش ملی معماری، مرمت، شهرسازی و محیط زیست پایدار