سومین همایش بین المللی وهفتمین همایش ملی معماری،مرمت شهرسازی ومحیط زیست پایدار، اسفند ماه ۱۳۹۹

سومین همایش بین المللی وهفتمین همایش ملی معماری،مرمت شهرسازی ومحیط زیست پایدار

Third International Conference and Seventh National Conference on Architecture, Urban Restoration and Sustainable Environment

پوستر سومین همایش بین المللی وهفتمین همایش ملی معماری،مرمت شهرسازی ومحیط زیست پایدار

سومین همایش بین المللی وهفتمین همایش ملی معماری،مرمت شهرسازی ومحیط زیست پایدار در تاریخ ۲۳ اسفند ۱۳۹۹ توسط ، انجمن علمي پژوهشي دانش پژوهان بوعلي سينامركزهمايش ها و كنفرانس هاي فرازانديشان بوعلي سينا در شهر همدان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات سومین همایش بین المللی وهفتمین همایش ملی معماری،مرمت شهرسازی ومحیط زیست پایدار مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در سومین همایش بین المللی وهفتمین همایش ملی معماری،مرمت شهرسازی ومحیط زیست پایدار