دومین همایش ملی معماری ،مرمت، شهرسازی و محیط زیست پایدار، مهر ماه ۱۳۹۳

دومین همایش ملی معماری ،مرمت، شهرسازی و محیط زیست پایدار

The Second National Conference on Architecture, Restoration, Urban Planning and Sustainable Environment

پوستر دومین همایش ملی معماری ،مرمت، شهرسازی و محیط زیست پایدار

دومین همایش ملی معماری ،مرمت، شهرسازی و محیط زیست پایدار در تاریخ ۱۲ مهر ۱۳۹۳ توسط ،دبيرخانه دائمي همايش در شهر همدان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین همایش ملی معماری ،مرمت، شهرسازی و محیط زیست پایدار مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین همایش ملی معماری ،مرمت، شهرسازی و محیط زیست پایدار