بیست و دومین همایش بانکداری اسلامی، فروردین ماه ۱۳۹۰

بیست و دومین همایش بانکداری اسلامی

22nd Annual Islamic Banking Seminar

بیست و دومین همایش بانکداری اسلامی در تاریخ ۱ فروردین ۱۳۹۰ توسط موسسه عالی آموزش بانکداری ایران، در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات بیست و دومین همایش بانکداری اسلامی مراجعه فرمایید.