نوزدهمین همایش بانکداری اسلامی، شهریور ماه ۱۳۸۷

نوزدهمین همایش بانکداری اسلامی

19th Annual Islamic Banking Seminar

نوزدهمین همایش بانکداری اسلامی در تاریخ ۹ شهریور ۱۳۸۷ توسط موسسه عالی آموزش بانکداری ایران، در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات نوزدهمین همایش بانکداری اسلامی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در نوزدهمین همایش بانکداری اسلامی