بیستمین همایش بانکداری اسلامی، فروردین ماه ۱۳۸۸

بیستمین همایش بانکداری اسلامی

20th Annual Islamic Banking Seminar

بیستمین همایش بانکداری اسلامی در تاریخ ۱ فروردین ۱۳۸۸ توسط موسسه عالی آموزش بانکداری ایران، در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات بیستمین همایش بانکداری اسلامی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در بیستمین همایش بانکداری اسلامی