پنجمین کنفرانس بین المللی ایده های نوین در کشاورزی، محیط زیست و گردشگری، مرداد ماه ۱۳۹۶

پنجمین کنفرانس بین المللی ایده های نوین در کشاورزی، محیط زیست و گردشگری

پوستر پنجمین کنفرانس بین المللی ایده های نوین در کشاورزی، محیط زیست و گردشگری

پنجمین کنفرانس بین المللی ایده های نوین در کشاورزی، محیط زیست و گردشگری در تاریخ ۸ مرداد ۱۳۹۶ توسط ،موسسه حاميان زيست انديش محيط آرماني در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات پنجمین کنفرانس بین المللی ایده های نوین در کشاورزی، محیط زیست و گردشگری مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در پنجمین کنفرانس بین المللی ایده های نوین در کشاورزی، محیط زیست و گردشگری