سومین کنفرانس بین المللی ایده های نوین در کشاورزی، محیط زیست و گردشگری، شهریور ماه ۱۳۹۵

سومین کنفرانس بین المللی ایده های نوین در کشاورزی، محیط زیست و گردشگری

پوستر سومین کنفرانس بین المللی ایده های نوین در کشاورزی، محیط زیست و گردشگری

سومین کنفرانس بین المللی ایده های نوین در کشاورزی، محیط زیست و گردشگری در تاریخ ۱۰ شهریور ۱۳۹۵ توسط ،موسسه حاميان زيست انديش محيط آرماني در شهر اردبیل برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات سومین کنفرانس بین المللی ایده های نوین در کشاورزی، محیط زیست و گردشگری مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در سومین کنفرانس بین المللی ایده های نوین در کشاورزی، محیط زیست و گردشگری