دومین کنفرانس بین المللی ایده های نوین در کشاورزی، محیط زیست و گردشگری، خرداد ماه ۱۳۹۵

دومین کنفرانس بین المللی ایده های نوین در کشاورزی، محیط زیست و گردشگری

پوستر دومین کنفرانس بین المللی ایده های نوین در کشاورزی، محیط زیست و گردشگری

دومین کنفرانس بین المللی ایده های نوین در کشاورزی، محیط زیست و گردشگری در تاریخ ۱۱ خرداد ۱۳۹۵ توسط ،موسسه حاميان زيست انديش محيط آرماني در شهر اردبیل برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین کنفرانس بین المللی ایده های نوین در کشاورزی، محیط زیست و گردشگری مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین کنفرانس بین المللی ایده های نوین در کشاورزی، محیط زیست و گردشگری