چهارمین کنفرانس بین المللی ایده های نوین در کشاورزی، محیط زیست و گردشگری، آذر ماه ۱۳۹۵

چهارمین کنفرانس بین المللی ایده های نوین در کشاورزی، محیط زیست و گردشگری

پوستر چهارمین کنفرانس بین المللی ایده های نوین در کشاورزی، محیط زیست و گردشگری

چهارمین کنفرانس بین المللی ایده های نوین در کشاورزی، محیط زیست و گردشگری در تاریخ ۲۹ آذر ۱۳۹۵ توسط ،موسسه حاميان زيست انديش محيط آرماني در شهر اردبیل برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات چهارمین کنفرانس بین المللی ایده های نوین در کشاورزی، محیط زیست و گردشگری مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در چهارمین کنفرانس بین المللی ایده های نوین در کشاورزی، محیط زیست و گردشگری