کنفرانس ملی ایده های نوین در کشاورزی محیط زیست گردشگری، آذر ماه ۱۳۹۴

کنفرانس ملی ایده های نوین در کشاورزی محیط زیست گردشگری

National Conference on New Ideas in Agriculture, Environment, Tourism

پوستر کنفرانس ملی ایده های نوین در کشاورزی محیط زیست گردشگری

کنفرانس ملی ایده های نوین در کشاورزی محیط زیست گردشگری در تاریخ ۲۹ آذر ۱۳۹۴ توسط ،موسسه حاميان زيست انديش محيط آرماني در شهر اردبیل برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات کنفرانس ملی ایده های نوین در کشاورزی محیط زیست گردشگری مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در کنفرانس ملی ایده های نوین در کشاورزی محیط زیست گردشگری