سیزدهمین کنفرانس ملی مهندسی عمران، معماری و توسعه شهری، مرداد ماه ۱۴۰۰

سیزدهمین کنفرانس ملی مهندسی عمران، معماری و توسعه شهری

13th National Conference on Civil Engineering, Architecture and Urban Development

پوستر سیزدهمین کنفرانس ملی مهندسی عمران، معماری و توسعه شهری

سیزدهمین کنفرانس ملی مهندسی عمران، معماری و توسعه شهری در تاریخ ۳۱ مرداد ۱۴۰۰ توسط ،موسسه علمي تحقيقاتي كومه علم آوران دانش در شهر بابل برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات سیزدهمین کنفرانس ملی مهندسی عمران، معماری و توسعه شهری مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در سیزدهمین کنفرانس ملی مهندسی عمران، معماری و توسعه شهری