هفتمین کنفرانس ملی مهندسی عمران، معماری و توسعه شهری، تیر ماه ۱۳۹۸

هفتمین کنفرانس ملی مهندسی عمران، معماری و توسعه شهری

The 7th National Conference on Civil Engineering, Architecture and Urban Development

پوستر هفتمین کنفرانس ملی مهندسی عمران، معماری و توسعه شهری

هفتمین کنفرانس ملی مهندسی عمران، معماری و توسعه شهری در تاریخ ۲۷ تیر ۱۳۹۸ توسط ،موسسه علمي تحقيقاتي كومه علم آوران دانش در شهر بابل برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات هفتمین کنفرانس ملی مهندسی عمران، معماری و توسعه شهری مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در هفتمین کنفرانس ملی مهندسی عمران، معماری و توسعه شهری