دوازدهمین کنفرانس ملی مهندسی عمران، معماری و توسعه شهری، اردیبهشت ماه ۱۴۰۰

دوازدهمین کنفرانس ملی مهندسی عمران، معماری و توسعه شهری

Twelfth National Conference on Civil Engineering, Architecture and Urban Development

پوستر دوازدهمین کنفرانس ملی مهندسی عمران، معماری و توسعه شهری

دوازدهمین کنفرانس ملی مهندسی عمران، معماری و توسعه شهری در تاریخ ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۰ توسط ،موسسه علمي تحقيقاتي كومه علم آوران دانش در شهر بابل برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دوازدهمین کنفرانس ملی مهندسی عمران، معماری و توسعه شهری مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دوازدهمین کنفرانس ملی مهندسی عمران، معماری و توسعه شهری