هشتمین کنفرانس ملی مهندسی عمران، معماری و توسعه شهری، آذر ماه ۱۳۹۸

هشتمین کنفرانس ملی مهندسی عمران، معماری و توسعه شهری

8th National Conference on Civil Engineering, Architecture and Urban Development

پوستر هشتمین کنفرانس ملی مهندسی عمران، معماری و توسعه شهری

هشتمین کنفرانس ملی مهندسی عمران، معماری و توسعه شهری در تاریخ ۷ آذر ۱۳۹۸ توسط ،موسسه علمي تحقيقاتي كومه علم آوران دانش در شهر بابل برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات هشتمین کنفرانس ملی مهندسی عمران، معماری و توسعه شهری مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در هشتمین کنفرانس ملی مهندسی عمران، معماری و توسعه شهری