یازدهمین کنفرانس ملی مهندسی عمران، معماری و توسعه شهری، آذر ماه ۱۳۹۹

یازدهمین کنفرانس ملی مهندسی عمران، معماری و توسعه شهری

Eleventh National Conference on Urban Planning, Architecture, Civil Engineering and Environment

پوستر یازدهمین کنفرانس ملی مهندسی عمران، معماری و توسعه شهری

یازدهمین کنفرانس ملی مهندسی عمران، معماری و توسعه شهری در تاریخ ۱۳ آذر ۱۳۹۹ توسط ،موسسه علمي تحقيقاتي كومه علم آوران دانش در شهر بابل برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات یازدهمین کنفرانس ملی مهندسی عمران، معماری و توسعه شهری مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در یازدهمین کنفرانس ملی مهندسی عمران، معماری و توسعه شهری