یازدهمین کنفرانس ملی مهندسی عمران ، معماری و توسعه شهری، آبان ماه ۱۳۹۹

یازدهمین کنفرانس ملی مهندسی عمران ، معماری و توسعه شهری

The 11th National Conference on Civil Engineering, Architecture and Urban Development

پوستر یازدهمین کنفرانس ملی مهندسی عمران ، معماری و توسعه شهری

یازدهمین کنفرانس ملی مهندسی عمران ، معماری و توسعه شهری در تاریخ ۸ آبان ۱۳۹۹ توسط در شهر بابل برگزار خواهد شد.با توجه به اینکه این همایش به صورت رسمی برگزار می گردد، کلیه مقالات این کنفرانس در پایگاه سیویلیکا و نیز کنسرسیوم محتوای ملی نمایه خواهد شد و شما می توانید با اطمینان کامل، مقالات خود را در این همایش ارائه نموده و از امتیازات علمی ارائه مقاله کنفرانس با دریافت گواهی کنفرانس استفاده نمایید.


یازدهمین کنفرانس ملی مهندسی عمران ، معماری و توسعه شهری در تاریخ ۸ آبان ۱۳۹۹ توسط در شهر بابل برگزار خواهد شد.با توجه به اینکه این همایش به صورت رسمی برگزار می گردد، کلیه مقالات این کنفرانس در پایگاه سیویلیکا و نیز کنسرسیوم محتوای ملی نمایه خواهد شد و شما می توانید با اطمینان کامل، مقالات خود را در این همایش ارائه نموده و از امتیازات علمی ارائه مقاله کنفرانس با دریافت گواهی کنفرانس استفاده نمایید.