هفتمین کنفرانس ملی معماری و مهندسی عمران، بهمن ماه ۱۳۹۷

هفتمین کنفرانس ملی معماری و مهندسی عمران

Seventh National Conference on Architecture and Civil Engineering

پوستر هفتمین کنفرانس ملی معماری و مهندسی عمران

هفتمین کنفرانس ملی معماری و مهندسی عمران در تاریخ ۱۸ بهمن ۱۳۹۷ توسط ،پرديس بين الملل توسعه ايده هزاره در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات هفتمین کنفرانس ملی معماری و مهندسی عمران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در هفتمین کنفرانس ملی معماری و مهندسی عمران