چهارمین همایش دانش و نوآوری در صنعت چوب و کاغذ، مرداد ماه ۱۴۰۱

چهارمین همایش دانش و نوآوری در صنعت چوب و کاغذ

Fourth Conference on Knowledge and Innovation in Wood and Paper Industry

پوستر چهارمین همایش دانش و نوآوری در صنعت چوب و کاغذ

چهارمین همایش دانش و نوآوری در صنعت چوب و کاغذ در تاریخ ۴ مرداد ۱۴۰۱ توسط ،انجمن علوم و صنایع چوب و کاغذ ایران در شهر کرج برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات چهارمین همایش دانش و نوآوری در صنعت چوب و کاغذ مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در چهارمین همایش دانش و نوآوری در صنعت چوب و کاغذ