دومین همایش ملی دانش و نوآوری در صنعت چوب و کاغذ، اسفند ماه ۱۳۹۷

دومین همایش ملی دانش و نوآوری در صنعت چوب و کاغذ

Second National Knowledge and Innovation Conference in Wood and Paper Industry

پوستر دومین همایش ملی دانش و نوآوری در صنعت چوب و کاغذ

دومین همایش ملی دانش و نوآوری در صنعت چوب و کاغذ در تاریخ ۸ اسفند ۱۳۹۷ توسط ،سازمان بسيج مهندسين كشاورزي و منابع طبيعي استان البرز در شهر طالقان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین همایش ملی دانش و نوآوری در صنعت چوب و کاغذ مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین همایش ملی دانش و نوآوری در صنعت چوب و کاغذ