همایش ملی دانش و نوآوری در صنعت چوب و کاغذ با رویکرد زیست محیطی، آذر ماه ۱۳۹۶

همایش ملی دانش و نوآوری در صنعت چوب و کاغذ با رویکرد زیست محیطی

National Conference on Knowledge and Innovation on Wood and Paper Industry with Environment Approach

پوستر همایش ملی دانش و نوآوری در صنعت چوب و کاغذ با رویکرد زیست محیطی

همایش ملی دانش و نوآوری در صنعت چوب و کاغذ با رویکرد زیست محیطی در تاریخ ۲۹ آذر ۱۳۹۶ توسط ،انجمن علوم و صنایع چوب و کاغذ ایرانسازمان بسيج مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي استان البرز با مشاركت گروه چوب و كاغذ پرديس كشاورزي و منابع طبيعي و انجمن چوب و كاغذ ايران در شهر کرج برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات همایش ملی دانش و نوآوری در صنعت چوب و کاغذ با رویکرد زیست محیطی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در همایش ملی دانش و نوآوری در صنعت چوب و کاغذ با رویکرد زیست محیطی