سومین همایش ملی دانش و نوآوری در صنعت چوب و کاغذ، بهمن ماه ۱۳۹۹

سومین همایش ملی دانش و نوآوری در صنعت چوب و کاغذ

The 3rd National Conference on Knowledge and Innovation in the Wood and Paper Industry

پوستر سومین همایش ملی دانش و نوآوری در صنعت چوب و کاغذ

سومین همایش ملی دانش و نوآوری در صنعت چوب و کاغذ در تاریخ ۹ بهمن ۱۳۹۹ توسط ،سازمان بسيج مهندسين كشاورزي و منابع طبيعي استان البرز در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات سومین همایش ملی دانش و نوآوری در صنعت چوب و کاغذ مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در سومین همایش ملی دانش و نوآوری در صنعت چوب و کاغذ