کنفرانس دو سالانه بین المللی مکانیک جامدات تجربی، بهمن ماه 98

کنفرانس دو سالانه بین المللی مکانیک جامدات تجربی

The Biennial International Conference on Experimental Solid Mechanics (X-Mech-2018)

پوستر کنفرانس دو سالانه بین المللی مکانیک جامدات تجربی

کنفرانس دو سالانه بین المللی مکانیک جامدات تجربی در تاریخ ۲۹ بهمن ۱۳۹۸ توسط دانشگاه علم و صنعت ایران و تحت حمایت سیویلیکا در شهر تهران برگزار خواهد شد.با توجه به اینکه این همایش به صورت رسمی برگزار می گردد، کلیه مقالات این کنفرانس در پایگاه سیویلیکا و نیز کنسرسیوم محتوای ملی نمایه خواهد شد و شما می توانید با اطمینان کامل، مقالات خود را در این همایش ارائه نموده و از امتیازات علمی ارائه مقاله کنفرانس با دریافت گواهی کنفرانس استفاده نمایید.


The 5th Biennial International Conference on Experimental Solid Mechanics (X-Mech-2020) is being organized by the Center of Excellence in Experimental Solid Mechanics and Dynamics affiliated to the School of Mechanical Engineering at Iran University of Science and Technology.

The objective of the conference is to establish a forum for exchanging the ideas in the field of experimental solid mechanics. The  5th International Conference on Experimental Solid Mechanics (X-Mech-2020) will be held during Feb. 18-19, 2020 in the campus of Iran University of Science and Technology in Tehran, Iran.

 

Conference Topics

Different topics in experimental solid mechanics and dynamics including but not limited to:
 

 • Elasticity and Plasticity
 • Impact mechanics
 • Experimental stress analysis
 • Adaptive and smart structures/materials
 • Fatigue and durability
 • Engineering acoustics and vibrations
 • Fracture mechanics
 • Identification of mechanical systems
 • High strain rates loading
 • Noise and vibrations
 • Advanced materials and composites
 • Rotating machinery/condition monitoring
 • Micro and Nano-materials
 • Shock and vibration testing
 • Optical techniques
 • Structural dynamics
 • Vehicle dynamics
 • Mechanics of thin films
 • Robotics
 • Biomechanicsی
 • Nondestructive Evaluations
 • Nano-mechanics