کنفرانس دو سالانه بین المللی مکانیک جامدات تجربی، بهمن ماه ۱۳۹۲

کنفرانس دو سالانه بین المللی مکانیک جامدات تجربی

The Bi-Annual International Conference on Experimental Solid Mechanics (X-Mech-2014)

پوستر کنفرانس دو سالانه بین المللی مکانیک جامدات تجربی

کنفرانس دو سالانه بین المللی مکانیک جامدات تجربی در تاریخ ۲۹ بهمن ۱۳۹۲ توسط دانشگاه علم و صنعت ایران،دانشگاه علم و صنعت - دانشكده مهندسي مكانيك در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات کنفرانس دو سالانه بین المللی مکانیک جامدات تجربی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در کنفرانس دو سالانه بین المللی مکانیک جامدات تجربی